Επιστροφή σε Φωτογραφίες Νικητών

Open Κάτω των 16

9ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Φωτιάδης Φίλιππος

8ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Κολιοπάντος Χρήστος

7ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Κουλούρης Ταξιάρχης

6o Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Κουλούρης Ευάγγελος

5o Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Τσεκούρας Ανδρέας

4ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Πανουτσόπουλος Ευάγγελος

 

3ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Πολυμερόπουλος Δημήτρης 

2ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Πολυμερόπουλος Δημήτρης

 

1ο Νεανικό Open κάτω των 16 ΣΟΠ-ΣΜΑΟΚ

Νικητής Κράλλης Χρήστος