Ιστορία

Περίληψη

Α) Η ιστορία του συλλόγου περιληπτικά Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Σκακιστικού Συλλόγου Παγκρατίου και του Σκακιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Καισαριανής. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου είναι συνδεδεμένος, στην “κοινή σκακιστική συνείδηση” με την έννοια της παρέας και της συντροφικότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι αποτελεί και ένα από τα πιο ιστορικά σκακιστικά σωματεία της …

Εκτενής

Β) Η ιστορία του συλλόγου σε κεφάλαια Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Σκακιστικού Συλλόγου Παγκρατίου και του Σκακιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Καισαριανής. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου είναι συνδεδεμένος, στην “κοινή σκακιστική συνείδηση” με την έννοια της παρέας και της συντροφικότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι αποτελεί και ένα από τα πιο ιστορικά σκακιστικά σωματεία …

Επιτυχίες

Γ) Η ιστορία του συλλόγου σε πίνακες Καλώς ήρθατε στην κοινότητα του Σκακιστικού Συλλόγου Παγκρατίου και του Σκακιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Ομίλου Καισαριανής. Ο Σκακιστικός Όμιλος Παγκρατίου είναι συνδεδεμένος, στην “κοινή σκακιστική συνείδηση” με την έννοια της παρέας και της συντροφικότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, όμως, ότι αποτελεί και ένα από τα πιο ιστορικά σκακιστικά σωματεία …